ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Είναι δυνατόν να ακυρώσετε την παραγγελία σας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Πριν την αποστολή του προϊόντος – Η ακύρωση είναι δυνατή με τηλεφωνική επικοινωνία στο 2621071696, Δευτέρα έως Παρασκευή (09.00-13.00) , Τρίτη- Πέμπτη- Παρασκευή (18.00-20.00) και Σάββατο (10.00-12.00)

Παρακαλούμε κατεβάστε και συμπληρώστε το παρκάτω Έντυπο υπαναχώρησης